Regulamin obiektu

Informacje ogólne

 1. Nocleg w Chacie pod Jemiołą jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Goście korzystający z usług noclegowych zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowej oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do zaleceń pracowników obiektu.
 3. Pokoje wynajmowane są na doby.
 4. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 6. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 7. Prosimy o nieprzenoszenie wyposażenia pokoju.
 8. Podczas opuszczenia obiektu, każdy z Gości zobowiązany jest zamykać pokój na klucz.
 9. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w pokoju mienie.
 10. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu.
 11. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, prosimy zgłosić na dzień przed planowanym wyjazdem do właściciela.
 12. Goście przywożący ze sobą psa, kota lub inne zwierze domowe, zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa.
 13. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierze.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 17. Osoby odwiedzające zobowiązane są o opuszczenie obiektu przed godz. 22:00.
 18. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 19. Na terenie obiektu znajduje się parking, który jest niestrzeżony.
 20. Za rzeczy pozostawione w samochodach nie ponosimy odpowiedzialności.